True

Trường Đại học Trà Vinh Phiên bản hệ thống 13.0+e-20200726

Thông tin về Trường Đại học Trà Vinh instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Report Pdf Preview
Preview and Print PDF report in your current browser
Odoo Facebook Messenger Chat
The Facebook Messenger chat widget will be visible in the odoo website.
Facebook Pixel Integration
Odoo Facebook Pixel Integration is an analytics tool that allows you to measure the effectiveness of your advertising by understanding the actions people take on your Odoo website.
Sinerkia Jitsi Meet Integration
Create and share Jitsi Meet video conferences with other users and external partners
Customize odoo OEM (Boost, My Odoo)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
App web enterprise enhance,企业版界面增强
odoo enterprise version UI theme enhance. 1. Add dropdown arrow to parent menu. 2. Replace the odoo logo to your company logo in main menu. 3. Alway show search in main menu.
App Web Responsive Fullwidth (form view full width)
Form view Responsive full width (fullwidth). Ready for small, medium, large, extra large screen.Ready for enterprise and communicate version.
Odoo all import for Sales, Purchase, Invoice, Inventory, Pricelist, BOM, Payment, Bank Statement, Journal Entry, Picking, Product, Customer.
All import App for import Invoices import Sale order import Inventory import Purchase order import stock import Picking import Product image import Customer import serial import lot import bom import bank statement import journal entry import payment
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
Đánh giá
Đánh giá nhân viên của bạn
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Bảng lương
Quản lý hồ sơ biên chế nhân viên của bạn
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)
Quản lý đơn đặt hàng thay đổi kỹ thuật trên các sản phẩm, hóa đơn vật liệu và định tuyến
Chất lượng
Kiểm tra chất lượng sản phẩm của bạn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Hỗ trợ
Theo dõi quá trình hỗ trợ khách hàng
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Tổng hợp
All you need to make financial consolidation
Phê duyệt
Create and validate approvals requests
Audit Log
Import Chart of Accounts from CSV or Excel File
This apps helps to import chart of accounts using CSV or Excel file
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Business Snippet Blocks Core
Business Snippet Blocks CRM
Business Snippets Blocks Blog
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Customize Theme Business
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Nghỉ phép
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Employee Referral
Let your employees share job positions and refer their friends
Quản lý Kỹ năng
Manage skills, knowledge and resumé of your employees
Import Ignore Error
Model import data ignore error
Field Service
Lịch trình và theo dõi hoạt động tại chỗ, thời gian hóa đơn và vật liệu
Internet vạn vật
Các đối tượng cơ bản và trợ giúp để hỗ trợ Internet of Things.
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Tự động hóa marketing
Xây dựng các chiến dịch gửi thư tự động
SMS Marketing
Design, send and track SMS
Nav Side Menu Business
odoo_modeler
odoo modeler, automatic generate related code and ui for yu
Kế hoạch
Manage your employees' schedule
POS Barcode Reciept
POS Receipt with Barcode
Professional Report Templates
Professional Report Templates: Purchase Order, RFQ, Sales Order, Quotation, Invoice, Delivery Note and Picking List
Rocker Reporting Application
Collect data from various datasources to Excel or Powerpoint. Create report and present business graphs with Excel Power Pivot or generate Powerpoint slide decks
Cho thuê
Manage rental contracts, deliveries and returns
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao đầy
Mạng xã hội Marketing
Easily manage your social media and website visitors
Mã vạch
Sử dụng máy quét mã vạch để xử lý các hoạt động logistics
Chấm công
Xác thực Thời gian biểu và Chế độ xem lưới
Ultimate Website Tools Business
Vendor Events History Details
Vendor Product Categories
VOIP
Thực hiện cuộc gọi bằng hệ thống VOIP
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Web Widget Font
Widget to select font style in field.
Website Show Password
view password at login and signup page.
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bữa ăn
Hỗ trợ kiểm soát bữa ăn dành cho nhân viên của bạn
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Cuộc hẹn
Lên lịch hẹn với khách hàng
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam