ĐẠI HỌC CHÍNH QUY PT1

Xét tuyển kết quả thi THPT (điểm thi THPT) 
Cổng đăng ký đang mở

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY PT2

Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) 
Cổng đăng ký đang mở

DỰ THI NĂNG KHIẾU

Đăng ký dự thi Các môn năng khiếu
Cổng đăng ký đang đóng

VỪA LÀM VỪA HỌC

(LIÊN THÔNG, ĐẠI HỌC)
  Cổng đăng ký đang mở

LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

Liên thông cao đẳng, đại học chính quy
Cổng đăng ký đang đóng

HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC

Xét tuyển kết quả thi THPT, kết quả học bạ
Cổng đăng ký đang đóng

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐCTN

Xét tuyển thí sinh được đặc cách tốt nghiệp
sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ) 
Cổng đăng ký đang đóng

TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh riêng
Cổng đăng ký đang đóng