Hiện tại đã hết thời gian đăng ký trên cổng xét tuyển của trường. Để tham gia xét tuyển chính thức,  thí sinh đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:  https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/