Liên hệ

Liên lạc với chúng tôi về bất cứ điều gì liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để liên hệ với bạn càng sớm càng tốt.

Phòng Khảo thí - Trường Đại Học Trà Vinh
Số 126
Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5
Trà Vinh Việt Nam
0965855944
tuyensinh@tvu.edu.vn
Google Maps