True

 

Tra cứu kết quả xét điểm thi THPT năm 2020