True

 

Tra cứu kết quả xét tuyển liên thông, văn bằng 2 năm 2020